ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ

Порядок організації освітнього процесу за допомогою дистанційних технологій в Харківській державній академії культури (нова редакція)
Порядок організації поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання у Харківській державній академії культури (нова редакція)
Наказ "Про заходи запобігання розповсюдження захворювання на коронавірус COVID-19"
Наказ "Про продовження карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 та організацію освітнього процесу в ХДАК в умовах карантину"
Наказ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів"Порядок проведення атестаційного екзамену та захисту кваліфікаційної роботи
із застосуванням дистанційних технологій навчання