ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Кафедра теорії та історії музики

Рощенко Олена Георгіївна

завідувач кафедри,
доктор мистецтвознавства, професор

Контакти кафедри:
Телефон: (057) 712-09-84
Адреса: вул.Полтавський шлях, 5, 4-й корпус, кімната 35

Кафедру теорії та історії музики було сформовано у вересні 2017 р. в наслідок реорганізації кафедри теорії музики та фортепіано. Її поява була зумовлена роботою аспірантури зі спеціальністю 17.00.03 – музичне мистецтво, що спричинило розробку заходів для якісної підготовки магістрів виконавських спеціальностей до наукової діяльності. Цим обумовлено поєднання історичного, теоретичного та виконавського музикознавства, що систематизує діяльність музикантів у всьому розмаїтті свого прояву (теорія, історія, практика).

Кафедру очолює доктор мистецтвознавства, професор О. Г. Рощенко – провідний фахівець у галузі музикознавства.

Курси, які викладаються на кафедрі теорії та історії музики відповідають змісту фундаментальних дисциплін як історичного, так і теоретичного музикознавства. Колектив кафедри представляють кілька поколінь музикознавців, кожний з яких належить до харківської наукової школи, на основі якої виробляються сучасні авторські програми, зберігається спадкоємність з провідними школами, генеалогічно пов’язаними з ХНУМ ім. І. П. Котляревського та НМАУ ім. П. І. Чайковського. Кожен викладач постійно вдосконалює зміст курсу з урахуванням специфіки виконавського профілю студентів.

Основними формами навчальної та науково-методичної діяльності кафедри є:
- викладання музично-теоретичних дисциплін практичного спрямування;
- керівництво дисертаційними роботами здобувачів і аспірантів;
- робота у спеціалізованій раді із захисту дисертацій ХДАК, ХНУМ ім. І.П.Котляревського, а також виступи в якості опонента; складання відгуків на автореферати кандидатських та докторських дисертацій);
- рецензування магістерських робіт, статей, навчальних посібників та програм;
- музично-просвітницька діяльність (участь у концертно-творчій, лекторській, просвітницькій роботи кафедр факультету музичного мистецтва ХДАК).

На кафедрі організовано постійно діючий науково-практичний семінар з актуальних питань теорії та історії історичного, теоретичного та виконавського музикознавства, в межах якого відбувається обмін власним досвідом та новітньою науковою літературою.

За дорученням ректорату ХДАК на кафедрі постійно відбувається підвищення кваліфікаційного рівня викладачів Харківського училища культури, Харківського музичного училища, Харківської гуманітарно-педагогічної академії.

Кафедра плідно співпрацює з викладачами інших кафедр, поєднуючи наукові інтереси провідних вчених та викладачів ХДАК.

Курси, які викладаються викладачами кафедри:

 • Аналіз музичних форм
 • Гармонія
 • Інформаційне забезпечення музичної діяльності
 • Історія світової музики
 • Історія української музики
 • Магістерський семінар
 • Методологія сучасної музичної педагогіки
 • Музична естетика
 • Музична критика
 • Музична культура позаєвропейських цивілізацій
 • Музична культура Слобожанщини
 • Музична педагогіка
 • Педагогічна майстерність
 • Поліфонія
 • Семінар сучасної музики
 • Сольфеджіо