ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ І МУЗЕЙНО-ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Кафедра психології та педагогіки

Освітньо-професійна програма
Психологія
Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 053 Психологія,
галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки
кваліфікація: бакалавр психології

Анкетування здобувачів


Перезентація матеріальної бази ЗВО та освітньо-професійної програми
Викладачі дисциплін професійної підготовки
Проєкт ОПП 2021-2022 н.р.
Анкета участі у відкритому обговоренні проєкту ОПП 2021-2022 н.р.
Ідентифікатор конференції: 792 1961 0662
Код доступу: 2021


Освітньо-професійна програма:
ОПП 2017-2018
ОПП 2018-2019
ОПП 2019-2020
ОПП 2020-2021Концеція розвитку кафедри психології та педагогіки на 2019-2025 н.р.
Положення кафедри про методи навчання, оцінювання результатів навчання
Положення про науковий гурток здобувачів
Положення кафедри про гурток практичної підготовки здобувачів


Силабуси обов’язкових освітніх компонентів ОПП
Перелік вибіркових дисциплін професійної підготовки
Перелік баз для проходження практикКорисні посилання