ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ І МУЗЕЙНО-ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Кафедра психології та педагогіки

Досягнення кафедри психології та педагогіки

Сертифікати Большакової А.М.
Сертифікати Перевозної Т.О.
Сертифікати Радько О.В.
Сертифікати Віденєєва І.О.
Сертифікати Свідовської В.А.
Сертифікати здобувачів вищої освіти

Большакова А.М.Сертифікат консультанта базового рівня за напрямом Позитивна психотерапія (200 год., Сертифікат 160 БК – 6ХА WAPP).Сертифікат СП № 1542302 НАПН України «Соціально-психологічне консультування та коучінг у руслі Позитивної психотерапії» (200 год.).Сертифікат Української спілки психотерапевтів «Пропедевтика психічних захворювань» (152 год.).Сертифікат НПУ ім. М.П. Драгоманова «Теорія і практика арт-терапії у роботі з різними категоріями населення» .Сертифікат № 0497 «Психотерапія травматичного досвіду».Сертифікат European Academy of Cognitive Behavioral Therapy «Acceptance and Commitment Therapy (ACT)» (Терапія прийняття та відповідальності.Сертифікат «Using Motivational Interviewing in Compassion Focused Therapy» (використання мотиваційного інтерв’ю в терапії, сфокусованій на співчутті).Сертифікат ПРООН «Istanbul Protocol – Investigation and Documentation of Torture and Ill-treatment» (Стамбульський протокол – Вивчення та документування наслідків катувань та знущань).Сертифікат York University «An Introdaction to Emotion-Focused Therapy» (Вступ до Емоційно-фокусованої терапії).Сертифікат тематичного вдосконалення від Міністерства у справах ветеранів та Асоціації військової медицини «Медико-соціальні проблеми українських жінок в умовах гібридної війни» (56 год.).Сертифікат ПРООН «Психофізична та медико-психологічна реабілітація жінок ветеранок».Сертифікат № SBS/21/18UA міжнародного стажування (School of Social and Behavioral Sciences Glasgow, Scotland) «Methodology for interdisciplinary research in the social and behavioral sciences» (Методологія міждисциплінарних досліджень в галузі соціальних та поведінкових наук).Сертифікат тренінгу (University HUMANITAS, Poland) «Education & Career & Saccess» (Освіта, кар’єра, успіх).Сертифікат тренінгу від Міністерства у справах ветеранів та Асоціації військової медицини «Сучасні підходи до медико-психологічної реабілітації осіб, що зазнали негативного впливу надзвичайних ситуацій воєнного, соціального, техногенного характеру».

Перевозна Т.О.Сертифікат Навчальна програма «Основи когнітивно-поведінкової терапії (КПТ) у психологічному консультуванні».Сертифікат Спікер конференції «Теоретико-методологічні основи та психотехнологіі збереження та відновлення психічного благополуччя особистості».Сертифікат Диплом школи професійної підготовки менеджерів по персоналу.Сертифікат Міжнародний тренінг « Освіта. Карьєра. Успіх».Сертифікат Міжнародний фестиваль арт-терапії «Арт-практик».Сертифікат Майстер-клас «Метафоричні асоціативні карти: їх використання у психологічній практиці».Сертифікат Конференція «Теоретико-методологічні основи та психотехнологіі збереження та відновлення психічного благополуччя особистості».Радько О.В.Віденєєв І.О.Звіт виконання стажування в ХНУМ ім. І.П. Котляревського 2019.
Сертифікат учасника міжнародного фестивалю арт-терапії «Art-praktik» ХДАК.Specific features of deformation of moral and ethical consciousness in the structure of deviant behavior of juvenile offenders. /Igor Videnieiev //Information and Innovation Technologies in the Life of Society. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts. Katowice School of Technology Monograph 28. - Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2019. – Р.29-34.Сертифікат учасника XVIII Міжнародної школи-семінара «Сучасні педагогічні технології в освіті» НТУ ХПІ 2021Свідовська В.А.

Сертифікати здобувачів вищої освіти

Сертифікат Павлова Павла за участь у ІІ міжрегіональній науково-практичній конференції з профорієнтації та професійного вдосконалення психологів «Харківський осінній марафон психотехнологій» ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 27 жовтня 2018 р., м. Харків.Сертифікат учасника культурно-освітньої ініціативи «Соціальний апгрейд» виданий Павлову Павлу, м. Харків 2019 р.Сертифікат студентської майстерні арт-терапії ХДАК, який засвідчує, що Павлов Павле брав участь та проводив майстер-клас «Бібліотерапія: техніки роботи з притчами», м. Харків, 17 листопада 2018 р.Сертифікат, що засвідчує участь Павлова Павла у 40 фестивалю арт-терапії «ART-praktik», м. Харків, 2018 р.Сертифікат ХДАК та НАНГУ, який засвідчує, що Павлов Павел брав участь у семінарі «Метафоричні асоціативні карти: основи використання у психологічній практиці» на зустрічі із курсантами Національної академії Національної Гвардії України, м. Харків, 25 лютого 2020 р.Сертифікат студентської майстерні арт-терапії ХДАК, який засвідчує, що Потикун Анастасія виступала з доповіддю-презентацією на тему «Техніки арт-терапії у практичній роботі психолога» на зустрічі із курсантами Національної академії Національної Гвардії України.Сертифікат, що засвідчує участь Потикун Анастасії у 40 фестивалю арт-терапії «ART-praktik», м. Харків, 2018 р.Сертифікат засвідчує, що Потикун Анастасія брала участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретико-методологічні основи та психотехнології збереження та відновлення психічного благополуччя особистості», м. Харків, 1 листопада 2019 р.Сертифікат, що засвідчує участь Потикун Анастасії у 72 фестивалю арт-терапії «ART-praktik», м. Харків, 2019 р.Сертифікат Сайчишеної Олени за участь у ІІ міжрегіональній науково-практичній конференції з профорієнтації та професійного вдосконалення психологів «Харківський осінній марафон психотехнологій» ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 27 жовтня 2018 р., м. Харків.Сертифікат, що засвідчує участь Сайчишеної Олени у 40 фестивалю арт-терапії «ART-praktik», м. Харків, 2018 р.Сертифікат, що засвідчує участь Безрук Марії у 40 фестивалю арт-терапії «ART-praktik» м. Харків, 2018 р.Сертифікат, що засвідчує участь Безрук Марії у 72 фестивалю арт-терапії «ART-praktik» м. Харків, 2019 р.Сертифікат ХДАК та НАНГУ, який засвідчує, що Безрук Марія брала участь у семінарі «Метафоричні асоціативні карти: основи використання у психологічній практиці» на зустрічі із курсантами Національної академії Національної Гвардії України, м. Харків, 25 лютого 2020 р.Сертифікат студентської майстерні арт-терапії ХДАК, який засвідчує, що Безрук Марія брала участь та проводила майстер-клас «Метафоричні асоціативні карти у психологічній в стресових ситуаціях», м. Харків, 17 листопада 2018 р.Сертифікат засвідчує, що Безрук Марія брала участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретико-методологічні основи та психотехнології збереження та відновлення психічного благополуччя особистості», м. Харків, 1 листопада 2019 р.Сертифікат, що засвідчує проходження Безрук Марією навчання на тренінгу за темою «Роль та діяльність психологічної служби у протидії домашньому насильству», м. Харків, 28 жовтня 2020 р.Сертифікат, що засвідчує участь Найденко Катерини у 40 фестивалю арт-терапії «ART-praktik» м. Харків,2018 р.Сертифікат Найденко Катерини за участь у ІІ міжрегіональній науково-практичній конференції з профорієнтації та професійного вдосконалення психологів «Харківський осінній марафон психотехнологій» ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 27 жовтня 2018 р., м. Харків.Сертифікат ХДАК та НАНГУ, який засвідчує, що Найденко Катерина брала участь у семінарі «Метафоричні асоціативні карти: основи використання у психологічній практиці» на зустрічі із курсантами Національної академії Національної Гвардії України, м. Харків, 25 лютого 2020 р.Сертифікат Самохвалової Ганни за участь у ІІ міжрегіональній науково-практичній конференції з профорієнтації та професійного вдосконалення психологів «Харківський осінній марафон психотехнологій» ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 27 жовтня 2018 р., м. Харків.Сертифікат, що засвідчує участь Самохвалової Ганни у 40 фестивалю арт-терапії «ART-praktik» м. Харків,2018 р.Сертифікат засвідчує, що Самохвалова Ганна брала участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретико-методологічні основи та психотехнології збереження та відновлення психічного благополуччя особистості», м. Харків, 1 листопада 2019 р.Сертифікат ХДАК та НАНГУ, який засвідчує, що Самохвалова Ганна брала участь у семінарі «Метафоричні асоціативні карти: основи використання у психологічній практиці» на зустрічі із курсантами Національної академії Національної Гвардії України, м. Харків, 25 лютого 2020 р.Сертифікат, що засвідчує участь Самохвалової Ганни у 72 фестивалю арт-терапії «ART-praktik» м. Харків, 2019 р.Сертифікат студентської майстерні арт-терапії ХДАК, який засвідчує, що Самохвалова Ганна брала участь у підготовці доповіді-презентації «Психологічні Т-ігри у практичній роботі психолога», м. Харків, 17 листопада 2018 р.Сертифікат студентської майстерні арт-терапії ХДАК, який засвідчує, що Шуляк Катерина брала участь у підготовці доповіді-презентації «Психологічні Т-ігри у практичній роботі психолога», м. Харків, 17 листопада 2018 р.Сертифікат засвідчує, що Шуляк Катерина брала участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретико-методологічні основи та психотехнології збереження та відновлення психічного благополуччя особистості», м. Харків, 1 листопада 2019 р.Сертифікат ХДАК та НАНГУ, який засвідчує, що Шуляк Катерина брала участь у семінарі «Метафоричні асоціативні карти: основи використання у психологічній практиці» на зустрічі із курсантами Національної академії Національної Гвардії України, м. Харків, 25 лютого 2020 р.Сертифікат Шуляк Катерини за участь у ІІ міжрегіональній науково-практичній конференції з профорієнтації та професійного вдосконалення психологів «Харківський осінній марафон психотехнологій» ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 27 жовтня 2018 р., м. Харків.Диплом ІІІ ступеня Шуляк Катерина за участь у конкурсі ессе з психології, який проводився в рамках ІІ міжрегіональної науково-практичної конференції з профорієнтації та професійного вдосконалення психологів «Харківський осінній марафон психотехнологій», м. Харків, 27 жовтня 2018 р.Диплом ІІ ступеня Шуляк Катерини за участь у конкурсі ессе з психології, який проводився в рамках ІІІ міжрегіональної науково-практичної конференції з профорієнтації та професійного вдосконалення психологів «Харківський осінній марафон психотехнологій», м. Харків, 26 жовтня 2019 р.Сертифікат, що засвідчує участь Шуляк Катерини у 40 фестивалю арт-терапії «ART-praktik» м. Харків,2018 р.Сертифікат, що засвідчує участь Шуляк Катерини у 72 фестивалю арт-терапії «ART-praktik» м. Харків, 2019 р.Сертифікат, що засвідчує участь Полякової Єви у 72 фестивалю арт-терапії «ART-praktik» м. Харків, 2019 р.Сертифікат Коновалової Марини за участь у ІІ міжрегіональній науково-практичній конференції з профорієнтації та професійного вдосконалення психологів «Харківський осінній марафон психотехнологій» ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 27 жовтня 2018 р., м. Харків.Диплом ІІ ступеня Коновалової Марини за участь у конкурсі ессе з психології, який проводився в рамках ІІ міжрегіональної науково-практичної конференції з профорієнтації та професійного вдосконалення психологів «Харківський осінній марафон психотехнологій», м. Харків, 27 жовтня 2018 р.Диплом І ступеня Коновалової Марини за участь у конкурсі ессе з психології, який проводився в рамках ІІІ міжрегіональної науково-практичної конференції з профорієнтації та професійного вдосконалення психологів «Харківський осінній марафон психотехнологій», м. Харків, 26 жовтня 2019 р.Сертифікат учасника культурно-освітньої ініціативи «Соціальний апгрейд» виданий Коноваловій Марині, м. Харків 2019 р.Сертифікат, що засвідчує участь Коновалової Марини у 72 фестивалю арт-терапії «ART-praktik» м. Харків, 2019 р.Сертифікат, що засвідчує участь Коновалової Марини у 40 фестивалю арт-терапії «ART-praktik» м. Харків,2018 р.Сертифікат студентської майстерні арт-терапії ХДАК, який засвідчує, що Коновалова Марія брала участь та проводила майстер-клас «Метафоричні асоціативні карти у психологічній в стресових ситуаціях», м. Харків, 17 листопада 2018 р.Сертифікат засвідчує, що Коновалова Марина брала участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретико-методологічні основи та психотехнології збереження та відновлення психічного благополуччя особистості», м. Харків, 1 листопада 2019 р.Сертифікат ХДАК та НАНГУ, який засвідчує, що Коновалова Марина брала участь у семінарі «Метафоричні асоціативні карти: основи використання у психологічній практиці» на зустрічі із курсантами Національної академії Національної Гвардії України, м. Харків, 25 лютого 2020 р.Затула А. Міжнародний фестиваль арт-терапії «Арт-практик».Затула А. Майстер-клас «Метафоричні асоціативні карти: їх використання у психологічній практиці».Затула А. Конференція «Теоретико-методологічні основи та психотехнологіі збереження та відновлення психічного благополуччя особистості».Власова Є. Міжнародний тренінг « Освіта. Карьєра. Успіх».Власова Є. Майстер-клас «Мелодия конфликта или как музыкальная терапия может помочь клиенту».Рябініна Є. Конференція «Теоретико-методологічні основи та психотехнологіі збереження та відновлення психічного благополуччя особистості».Корольова Д. Конференція «Теоретико-методологічні основи та психотехнологіі збереження та відновлення психічного благополуччя особистості».Корольова Д. Міжнародний фестиваль арт-терапії «Арт-практик».Балашова Е. Конференція «Теоретико-методологічні основи та психотехнологіі збереження та відновлення психічного благополуччя особистості».Акчуріна А. Тези Х Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів, фахівців у галузі психології, СДПУ ім. А.С. Макаренко. 2018.Акчуріна А. Сертифікат учасника II міжрегіональної науково-практична конференції з профорієнтації та професійного вдосконалення психологів «Харківський осінній марафон психотехнологій» ХДАК 2018.Акчуріна А. Сертифікат проведення майстер-класу психологічна Т-ігра «Полярна зірка» ХДАК 2018.Акчуріна А. Сертифікат учасника Х Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів, фахівців у галузі психології СДПУ ім. А.С. Макаренко. 2018.Акчуріна А. Сертифікат учасника Всеукраїнської науково-практична конференції «Теоретико-методологічні основи та психотехнології збереження та відновлення психічного благополуччя особистості» ХДАК 2019.Акчуріна А. Сертифікат учасника міжнародного фестивалю арт-терапії «Art-praktik» ХДАК.Акчуріна А. Сертифікат учасника науково-практична конференції «Інноваційні напрямки та технології роботи практичного психолога (соціального робітника) в умовах пандемії» ЦСПС Добробут 2021.Басалкевіч М. Сертифікат учасника Х Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів, фахівців у галузі психології СДПУ ім. А.С. Макаренко. 2018.Басалкевіч М. Сертифікат учасника міжнародного фестивалю арт-терапії «Art-praktik» ХДАК.Басалкевіч М. Сертифікат проведення майстер-класу психологічна Т-ігра «Полярна зірка» ХДАК 2018.Сертифікат учасника Всеукраїнської науково-практична конференції «Теоретико-методологічні основи та психотехнології збереження та відновлення психічного благополуччя особистості» ХДАК 2019.Басалкевіч М. Сертифікат учасника II міжрегіональної науково-практична конференції з профорієнтації та професійного вдосконалення психологів «Харківський осінній марафон психотехнологій» ХДАК 2018.Басалкевіч М. Сертифікат учасника II міжрегіональної науково-практична конференції з профорієнтації та професійного вдосконалення психологів «Харківський осінній марафон психотехнологій» ХДАК 2017.Басалкевіч М. Тези Х Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів, фахівців у галузі психології, СДПУ ім. А.С. Макаренко. 2018.Басалкевіч М. Сертифікат учасника науково-практична конференції «Інноваційні напрямки та технології роботи практичного психолога (соціального робітника) в умовах пандемії» ЦСПС Добробут 2021.Калмикова Т. Сертифікат учасника II міжрегіональної науково-практична конференції з профорієнтації та професійного вдосконалення психологів «Харківський осінній марафон психотехнологій» ХДАК 2017.Калмикова Т. Сертифікат учасника II міжрегіональної науково-практична конференції з профорієнтації та професійного вдосконалення психологів «Харківський осінній марафон психотехнологій» ХДАК 2018.Кріцина Э. Сертифікат учасника міжнародного фестивалю арт-терапії «Art-praktik» ХДАК.Кріцина Э. Сертифікат проведення майстер-класу Техніка пісочної терапії у психологічній роботі з наслідками кризових ситуацій. ХДАК 2018.Кріцина Э. Сертифікат учасника Х Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів, фахівців у галузі психології СДПУ ім. А.С. Макаренко. 2018.Танцюра В. Сертифікат учасника майстер-класу «Метафоричні асоціативні карти: основи використання у психологічній практиці» ХДАК 2020.Танцюра В. Сертифікат учасника міжнародного фестивалю арт-терапії «Art-praktik» ХДАК.Танцюра В. Сертифікат учасника II міжрегіональної науково-практична конференції з профорієнтації та професійного вдосконалення психологів «Харківський осінній марафон психотехнологій» ХДАК 2018.Танцюра В. Сертифікат учасника науково-практична конференції «Інноваційні напрямки та технології роботи практичного психолога (соціального робітника) в умовах пандемії» ЦСПС Добробут 2021.Чорна А. Сертифікат учасника міжнародного фестивалю арт-терапії «Art-praktik» ХДАК.Чорна А. Сертифікат учасника II міжрегіональної науково-практична конференції з профорієнтації та професійного вдосконалення психологів «Харківський осінній марафон психотехнологій» ХДАК 2017.