ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ І МУЗЕЙНО-ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Кафедра психології та педагогіки

Академічна мобільність

Вчена Рада Харківської державної академії культури затвердила склад конкурсних комісій з відбору здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників – учасників програми академічної мобільності.

Згідно з Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасниками освітнього процесу Харківської державної академії культури.

Здобувачі вищої освіти спеціальності «Психологія» та науково-педагогічний склад кафедри мають можливість подати заяву на участь у програмі академічної мобільності згідно з наступними договорами про співпрацю:

1. Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради.

2. Договір про співпрацю з Національним технічним університетом «Харківський політехнічний університет»

3. Договір про співпрацю з Національною академією Національної гвардії України.

4. Договір про спільну освітню діяльність з ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

5. Угода про співпрацю з Полтавським національним педагогічним університетом імені В.Г. Короленка.

6. Договір про співпрацю з Харківським національним університетом Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

7. Меморандум про співпрацю з Університетом митної справи та фінансів.

8. Договір про співпрацю з Харківським університетом внутрішніх справ.

9. Угода про наукову, навчальну та культурну співпрацю з Університетом Humanitas (Сосновець, Польща).