СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВЧЕНІ РАДИСпеціалізовані вчені ради для разового захисту


Відповідно до підпункту 6 пункту 2 та пункту 5 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 167, наказом Міністерства освіти і науки України від 01 квітня 2021 року № 398 у Харківській державній академії культури утворено спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 02 Культура і мистецтво, спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа:

• ДФ 64.807.001 – Заклінська Юлія Михайлівна (науковий керівник – Кушнаренко Наталя Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи). Назва дисертаційної роботи: «Видавнича діяльність наукових бібліотек України в електронному комунікаційному просторі». Дата захисту: 11.06.2021 р. о 11.00.
1) Про прийняття дисертації
2) Анотація
3) Дисертація
4) Відгук Н.Е. Кунанець
5) Відгук Т.О. Колесникова
6) Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
7) Аудіозапис захисту


8) Відеозапис захисту

• ДФ 64.807.002 – Чжен Хао (науковий керівник – Давидова Ірина Олександрівна, доктор наук з соціальних комунікацій, професор, зав. кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи). Назва дисертаційної роботи: «Проектна діяльність документно-інформаційних установ КНР на етапі цифрової модернізації суспільства». Дата захисту: 18.06.2021 р. о 11.00.
1) Про прийняття дисертації
2) Анотація
3) Дисертація
4) Відгук Н.Е. Кунанець
5) Відгук Н.Г. Грабар
6) Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
7) Аудіозапис захисту


8) Відеозапис захисту

• ДФ 64.807.003 – Ян Чен (науковий керівник – Соляник Алла Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, декан факультету соціальних комунікацій і музейно-туристичної діяльності, професор кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи). Назва дисертаційної роботи: «Система економічного забезпечення діяльності бібліотек КНР». Дата захисту: 27.05.2021 р. о 11.00.
1) Про прийняття дисертації
2) Анотація
3) Дисертація
4) Відгук Т.В. Новальська
5) Відгук Т.О. Колесникова
6) Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
7) Аудіозапис захисту


8) Відеозапис захистуСпеціалізована вчена рада Д 64.807.01


Захист 30.04.2021

Фененко Андрій Олегович
ВІРТУАЛЬНА МУЗЕАЛІЗАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ ПАМ'ЯТІ, 26.00.05 – Музеєзнавсво. Пам'яткознавство.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата культурології. PDF-файл
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата культурології. PDF-файл
Відгуки офіційних опонентів:
- відгук Н.О.Урсу. PDF-файл
- відгук С.Б.Руденко. PDF-файл


Захист 29.04.2021

Шкурєєв Кирило Іванович
ТРАНСФОРМАЦІЇ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ЗМІСТУ БАЛЕТІВ ДЛЯ ДІТЕЙ У ВІТЧИЗНЯНОМУ ХОРЕОГРАФІЧНОМУ МИСТЕЦТВІ (1920-ті - 2010-ті роки), 26.00.04 – українська культура, галузь знань - мистецтвознавство.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. PDF-файл
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. PDF-файл
Відгуки офіційних опонентів:
- відгук В.Ю.Панасюк. PDF-файл
- відгук К.В.Бортник. PDF-файл

Тимофеєнко Аліна Вадимівна
РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ОБРАЗУ ЯПОНІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ КІНЕМАТОГРАФІ ДРУГОЇ ПОЛ. ХХ СТ. — ПОЧ. ХХІ СТ., 26.00.01 – Теорія та історія культури.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата культурології. PDF-файл
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата культурології. PDF-файл
Відгуки офіційних опонентів:
- відгук П.Е.Герчанівська. PDF-файл
- відгук О.П.Щокіна. PDF-файл
Спеціалізована вчена рада Д 64.807.02


Захист 27.04.2021

Шкурко Олена Петрівна
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ НАУКОВИХ БІБЛІОТЕК ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ, 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство, 27 - соціальні комунікації.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій. PDF-файл
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій. PDF-файл
Відгуки офіційних опонентів:
- відгук І.О.Давидова. PDF-файл
- відгук Н.М.Ніколаєнко. PDF-файл


Захист 23.12.2020

Назаровець Марина Анатоліївна
ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ ПІДТРИМКИ НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ В БІБЛІОТЕКАХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ, 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство, 27 - соціальні комунікації.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій. PDF-файл
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій. PDF-файл
Відгуки офіційних опонентів:
- відгук О.В.Воскобойнікова-Гузєва. PDF-файл
- відгук Т.О.Колесникова. PDF-файл


Захист 30.09.2020

Грабар Наталя Григорівна
СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ В СОЦІОКОМУНІКАТИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ БІБЛІОТЕЧНОЇСФЕРИ, 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук із соціальних комунікацій. PDF-файл
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук із соціальних комунікацій. PDF-файл
Відгуки офіційних опонентів:
- відгук В.О.Ільганаєвої. PDF-файл
- відгук Т.В.Добко. PDF-файл
- відгук Н.Е.Кунанець. PDF-файл