РАДА МОЛОДИХ УЧЕНИХ

24-25 листопада 2016 року за підтримки Ради молодих учених (РМУ) Харківської державної академії культури в оновленому складі було проведено міжнародну наукову конференцію «Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку».

У новому 2016-2017 році, як і раніше, Рада молодих учених ХДАК планує спрямувати роботу на активізацію науково-дослідної та художньо-виконавської діяльності молодих учених, організацію та проведення наукових конференцій ХДАК. Також планується брати активну участь у підготовці наукових збірок, альманахів, матеріалів наукових конференцій, симпозіумів; проводити «круглі столи», наукові зустрічі з метою піднесення наукових ідей, формування інноваційних наукових шкіл, пропагування науково-дослідної роботи на кафедрах та факультетах Харківської дерджавної академії культури.      Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Харківської державної академії культуриОновлений склад Ради молодих учених:

Косачова Ольга Олександрівна

канд. наук із соц. комунікацій, викладач кафедри телебачення, голова наукового товариства

Сищенко Світлана Віталіївна

канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри бібліографознавства та інформаційно-бібліографічної діяльності, заступник голови

Мірошниченко Вадим Сергійович

канд. культурології, викладач кафедри менеджменту соціокультурної діяльності, заступник голови

Шолухо Наталія Євгенівна

канд. культурології, доц. кафедри філософії і політології, заступник голови

Рябуха Наталя Олександрівна

канд. мистецтвознавства, доцент, докторант

Брусенцев Віталій Олександрович

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри інформаційно-документних систем, заступник декана факультету соціальних комунікацій

Куриленко Ірина Анатоліївна

канд. мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри мистецтвознавства, літературознавства та мовознавства

Булах Тетяна Дмитрівна

канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри документознавства та книгознавства

Коробка Галина Олександрівна

канд. філос. наук, ст. викладач кафедри іноземної мови

Котенко Ярослава Миколаївна

канд. мистецтвознавства, концертмейстер кафедри інструментів духового та естрадного оркестрів

Апчел Олена Анатоліївна

канд. мистецтвознавства, викладач кафедри режисури

Бортник Катерина Віталіївна

канд. мистецтвознавства, зав. кафедри бальної хореографії, заступник декана факультету хореографічного мистецтва

Бугайова Вікторія Олександрівна

канд. мистецтвознавства, ст. викладач кафедри режисури

Бессмертна Ольга Володимирівна

аспірант І року навчання факультету соціальних комунікацій

Тадаєва Анастасія Вадимівна

аспірант ІІІ року навчання факультету управління та бізнесу

Ростовцев Сергій Сергійович

аспірант ІІ року навчання факультету соціальних комунікацій

Марційчук Юлія Іванівна

аспірант ІІ року навчання факультету культурології

Кононенко Анна Олександрівна

магістр факультету соціальних комунікацій

Гавриш Анна Сергіївна

студентка ІІІ курсу факультету соціальних комунікацій

Піхурович Катерина Володимирівна

студентка ІV курсу факультету соціальних комунікацій

Коротка Карина Миколаївна

студентка V курсу факультету культурології

Тюркеджи Наталя Станіславівна

студентка ІV курсу факультету культурології

Дудіна Альона Віталіївна

студентка ІІ курсу факультету кіно-, телемистецтва

Петрєєва Ольга Олегівна

студентка ІІ курсу факультету кіно-, телемистецтва

Шабатура Юлія Володимирівна

студентка ІІ курсу факультету кіно-, телемистецтва


З усіх питань щодо роботи Ради молодих учених та участі у заходах РМУ просимо звертатися до Голови РМУ Косачової Ольги Олександрівни.